Kontakty

České literární centrum
Národní dům
nám. Míru 9
120 00 Praha 2

E: litcentrum@litcentrum.cz
T: +420 770 134 755

Vedoucí koordinátor
Ondřej Buddeus
E: Ondrej.Buddeus@litcentrum.cz

Koordinátorka mezinárodní spolupráce
Šárka Krtková
E: Sarka.Krtkova@litcentrum.cz

Koordinátorka mezinárodní spolupráce
Sára Vybíralová
E: Sara.Vybiralova@litcentrum.cz

Editor portálu CzechLit.cz, koordinátor
Jack Coling
E: Jack.Coling@czechlit.cz

Grafička
Anežka Hrubá Ciglerová
E: Anezka.HrubaCiglerova@litcentrum.cz