MKČR podpora překladu české literatury

Odbor umění a knihoven každoročně vypisuje výběrové dotační řízení na podporu překladů děl české literatury v zahraničí. O dotaci žádá zahraniční vydavatel.

Termín uzávěrky je 15. května pro knihy, které budou vydané v tomtéž roce a 15. listopadu pro knihy, u nichž je vydání plánované na rok budoucí.

Grant je určen na podporu vydávání překladů původní české literatury v zahraničí.

• zahrnuje všechny oblasti fikce jako poezii, prózu, dramata a dětskou literaturu, nezahrnuje obrázkové knihy, literaturu faktu, vědeckou literaturu a publikování úryvků nebo částí překladů
• přednostně je podporována současná literatura
• cílové jazyky nejsou omezeny
• o dotaci žádá zahraniční vydavatel
• dotace je určena výhradně na částečné popř. úplné krytí nákladů na překlad, tj. honorář překladateli

Formulář žádosti ke stažení zde.

Palinka. Prozy z Banatu
Matěj Hořava
Překl. Anna Radwan-Żbikowska | Polština
Storia della luce
Jan Němec
Překl. Elena Zuccolo | Italština
Nemzeti sugárút
Jaroslav Rudiš
Překl. Flóra Peťovská | Maďarština
A fény története
Jan Němec
Překl. Zsuzsanna Juhászné Hahn | Maďarština
Aberrant
Marek Šindelka
Překl. Nathan Fields | Angličtina
Die letzte Metro
Martin Becker, Martina Lisa (eds.)
Překl. Martina Lisa | Němčina
Жълтите очи водят към дома
Markéta Pilátová
Překl. Denica Dabizheva | Bulharština
Przyczynek do historii radości
Radka Denemarková
Překl. Olga Czernikow | Polština
Tsunami Blues
Markéta Pilátová
Překl. Mirko Kraetsch | Němčina
Грешка
Marek Šindelka
Překl. Krasimir Prodanov | Bulharština
Tsunami Blues
Markéta Pilátová
Překl. Kepa-Lluís Uharte-Mendikoa | Španělština
Historia światła
Jan Němec
Překl. Katarzyna Bańka | Polština
Pengar från Hitler
Radka Denemarková
Překl. Karin Eriksson | Švédština
Pod śniegiem
Petra Soukupová
Překl. Julia Różewicz | Polština
Młyn do mumii
Petr Stančík
Překl. Mirosław Śmigielski | Polština
Burying the Season
Antonín Bajaja
Překl. David Short | Angličtina
Caso irrisolto
Patrik Ouředník
Překl. Alessandro Catalano | Italština
Kopf im Kopf: Wissen, Spielereien und Poesie über den Kopf
David Böhm, Ondřej Buddeus
Překl. Doris Kouba | Němčina
Straszna nowina o okrutnym mordzie Szymona Abelesa
Marek Toman
Překl. Andrzej Babuchowski | Polština
Niedoparki na zawsze
Pavel Šrut
Překl. Julia Różewicz | Polština

Název Autor Rok Překladatel Nakladatelství Jazyk
Palinka. Prozy z Banatu Matěj Hořava 2017 Anna Radwan-Żbikowska Książkowe Klimaty Polština
Storia della luce Jan Němec 2017 Elena Zuccolo Safarà Editore Italština
Nemzeti sugárút Jaroslav Rudiš 2017 Flóra Peťovská Typotex Kiadó Maďarština
A fény története Jan Němec 2017 Zsuzsanna Juhászné Hahn Noran Libro Kiadó Maďarština
Aberrant Marek Šindelka 2017 Nathan Fields Twisted Spoon Press Angličtina
Die letzte Metro Martin Becker 2017 Martina Lisa Voland & Quist Němčina
Жълтите очи водят към дома Markéta Pilátová 2017 Denica Dabizheva Perseus Bulharština
Przyczynek do historii radości Radka Denemarková 2017 Olga Czernikow Amaltea Polština
Tsunami Blues Markéta Pilátová 2017 Mirko Kraetsch Braumüller Němčina
Грешка Marek Šindelka 2017 Krasimir Prodanov Izida Bulharština
Tsunami Blues Markéta Pilátová 2017 Kepa-Lluís Uharte-Mendikoa Baile del Sol Španělština
Historia światła Jan Němec 2017 Katarzyna Bańka Książkowe Klimaty Polština
Pengar från Hitler Radka Denemarková 2016 Karin Eriksson Aspekt Švédština
Pod śniegiem Petra Soukupová 2016 Julia Różewicz Afera Polština
Młyn do mumii Petr Stančík 2016 Mirosław Śmigielski Stara Szkoła Polština
Burying the Season Antonín Bajaja 2016 David Short Jantar Publishing Angličtina
Caso irrisolto Patrik Ouředník 2016 Alessandro Catalano Keller Italština
Kopf im Kopf: Wissen, Spielereien und Poesie über den Kopf David Böhm 2016 Doris Kouba Karl Rauch Verlag Němčina
Straszna nowina o okrutnym mordzie Szymona Abelesa Marek Toman 2016 Andrzej Babuchowski WAM Polština
Niedoparki na zawsze Pavel Šrut 2016 Julia Różewicz Afera Polština