January 2017
Rubik’s Cube
Rubikova kostka
Vratislav Maňák
Days Full of Falling Asleep
Dny plné usínání
Jakub Řehák
The Hole from the Funnel
O díře z trychtýře
Petr Stančík, Toy Box
December 2016
The Zodiac Murders: Lightly Dressed Girls
Vraždy v kruhu: Dívky nalehko
Iva Procházková
Uma’s Version
Umina verze
Emil Hakl
Material Fatigue
Únava materiálu
Marek Šindelka
November 2016
Mother Disappeared
Matka vzala roha
Edgar Dutka
Moonlighting
Melouch
Michal Viewegh
Life is Wonderful
Život je nádherný
Tereza Boučková
October 2016
An Angel’s Egg
Andělí vejce
Petr Stančík
The Rainstick
Dešťová hůl
Jiří Hájíček
Prague Noir
Praha noir
Pavel Mandys (ed.)
September 2016
The Lake
Jezero
Bianca Bellová
The Praise of Opportunism
Chvála oportunismu
Marek Toman
Only Twice for Everything
Všechno je jenom dvakrát
Michal Přibáň
August 2016
The Skydweller
O Nebesáři
Vratislav Maňák
The Noonday Witch
Polednice
Jiří Březina
The Jáchymov Demons
Jáchymovští démoni - Letopisy královské komory
Vlastimil Vondruška
July 2016
Augustin Zimmermann
Zuzana Kultánová
And Tie Your Shoelaces
A zavaž si tkaničky
Roman Szpuk
The Plague II
Mor II
Milada Mašinová, Petra Josefína Stibitzová