November 2016
Mother Disappeared
Matka vzala roha
Edgar Dutka
Moonlighting
Melouch
Michal Viewegh
Life is Wonderful
Život je nádherný
Tereza Boučková
October 2016
An Angel’s Egg
Andělí vejce
Petr Stančík
The Rainstick
Dešťová hůl
Jiří Hájíček
Prague Noir
Praha noir
Pavel Mandys (ed.)
September 2016
The Lake
Jezero
Bianca Bellová
The Praise of Opportunism
Chvála oportunismu
Marek Toman
Vertigo
Patrik Girgle
August 2016
The Skydweller
O Nebesáři
Vratislav Maňák
The Noonday Witch
Polednice
Jiří Březina
The Jáchymov Demons
Jáchymovští démoni - Letopisy královské komory
Vlastimil Vondruška
July 2016
Augustin Zimmermann
Zuzana Kultánová
And Tie Your Shoelaces
A zavaž si tkaničky
Roman Szpuk
The Plague II
Mor II
Milada Mašinová, Petra Josefína Stibitzová
June 2016
What They Dream About
O čem sní
Petr Borkovec, Andrea Tachezy
Berlin Diary
Berlínský zápisník
Dora Kaprálová
Children of Anger
Děti hněvu
Nela Rywiková
May 2016
Chrujda the Badger Found his Great Love
Jezevec Chrujda našel velkou lásečku
Petr Stančík
The Listener
Naslouchač
Petra Stehlíková
Aviaries
Voliéry
Zuzana Brabcová