Newsletter
/28. března 2012/
Share |

Prohlášení odborné komise Ministerstva kultury ČR

Členové komise pro grantové řízení na podporu vydávání knih, časopisů, sborníků, literárních akcí a knih pro děti a mládež upozorňují na neustálé snižování finančních zdrojů pro tuto oblast. 

Pro rok 2012 vyčlenilo MK ČR ze státního rozpočtu na podporu českých literárních periodik a různých literárních akcí částku 11,2 milionu Kč. V roce 2011 to bylo 14 milionů Kč a o rok dříve 14,7 milionu Kč. Státní podpora této významné oblasti kulturního dění tedy rok od roku klesá, přestože komise, jež navrhuje rozdělení vyčleněné částky mezi jednotlivé žadatele o podporu a je jmenována ministerstvem z řad nezávislých odborníků, každým rokem konstatuje nedostatečnost této podpory a doporučuje její podstatné zvýšení. My, členové uvedené komise, musíme bohužel konstatovat, že velké letošní snížení státní podpory (meziročně o 20 procent), k němuž navíc dochází v okamžiku, kdy se česká periodika musejí vyrovnat se zvýšením DPH, je pro řadu literárních aktivit likvidační. Při svém rozhodování jsme se dostali do obtížné situace, kdy jsme se museli rozhodnout, zda přijmout roli při rozdělování nedostatečných prostředků a podílet se tak na realizaci kulturní politiky, s níž nesouhlasíme, nebo na rozdělení nedůstojné částky rezignovat, ale nechat tak v nejistotě řadu redakcí a organizátorů kulturních akcí, pro něž je dotace MK ČR životně důležitá. Rozhodli jsme se nakonec pro první variantu, a to i s plným vědomím, že náš návrh na rozdělení nemůže být dobrý, neboť odsuzuje řadu důležitých a potřebných kulturních aktivit, jakými jsou literární večery, autorská čtení, přednášky, literární soutěže či výstavy k tomu, že se neuskuteční, a že i pro většinu z těch, jimž se dotace z prostředků MK ČR dostane, budou přidělené prostředky nedostatečné. Žádáme ministryni kultury a celou vládu, aby revidovaly svůj postoj k podpoře české slovesné kultury a nalezly urychleně ve státním rozpočtu či v rozpočtu MK ČR dodatečně prostředky, které by zabránily ochuzení literárního dění v České republice. Nejedná se přitom o žádnou závratnou částku – podle našeho odhadu by mohlo stačit 5–7 milionů Kč.

Za odbornou komisi Pavel Dominik, Vladimír Pistorius

© 2014 VIZUS | webmaster | Používáme redakční systém Vizus CMS