PČL na nové adrese

Portál české literatury, nově už pouze pod označením CzechLit, se od 1. 6. 2015 postupně stěhuje na novou adresu http://new.czechlit.cz/. Starý Portál k tomuto dni přestaneme aktualizovat, přičemž veškeré aktualizace od teď budou k nalezení na nové adrese. Starý neaktualizovaný web poběží do té doby, než se nám podaří na ten nový přesunout všechna relevantní data. Omlouváme se za komplikace, děkujeme za pochopení a věříme, že se vám nový CzechLit bude líbit.

Literární pozvánky

«
»
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Poslání

Vícejazyčný webový Portál české literatury (PČL) je primárně určen k propagaci české literatury v zahraničí prostřednictvím poskytování informací. Portál si klade za cíl ve výběrové podobě postupně zpřístupňovat informace především o žijících a v současné době tvořících literátech a o jejich díle (prozaici, básníci, dramatici, esejisti a autoři knih pro děti a mládež); v současné době (říjen 2010) je tímto způsobem prezentováno přibližně 400 autorů. Portál nemá v úmyslu nahrazovat vyčerpávající akademické zdroje informací, jeho ambicí je sloužit jako centrální a moderní zdroj pravidelně obměňovaných a aktualizovaných informací, určených hlavně pro zahraniční odbornou veřejnost (bohemisté vč. studentů, překladatelé, nakladatelští redaktoři, literární centra), pořadatele literárních akcí (festivaly, veletrhy, čtení, výstavy), publicisty, krajany či pro běžné čtenáře a zájemce o českou literaturu.

V souvislosti s přesunem řízení a administrace provozu Portálu z Ministerstva kultury ČR byla Institutem umění uspořádána anketa a následně kulatý stůl se zainteresovanou odbornou veřejností na téma dalšího směřování Portálu − doporučení vzešlá z diskuze byla vzata do úvahy při dalším rozhodování, stejně jako komentáře členů redakční rady; novou koncepci směřování Portálu najdete zde (dokument Adobe PDF)zde.

Jaké informace u nás najdete

Na Portálu najdete denně nové Aktuality, které mapují akce v České republice (např. literární pozvánky na autorská čtení, křty, autogramiády, festivaly, konference, soutěže), dále přejímané i původní rozhovory a texty o současné české literatuře i informace související s českou literaturou v zahraničí (např. o účasti českých autorů na veletrzích a festivalech), udělená ocenění, grantové výzvy Ministerstva kultury ČR ad. V rubrice Nové knihy vycházejí anotace nových publikací z oblasti krásné literatury i literatury faktu s ukázkami. Portál přitom chápe literaturu v širším pojetí – ne pouze jako psané/tištěné slovo, ale i jako audioknihy, literaturu na internetu ad., např. intermediální experimenty. V rubrice Nové medailony informuje Portál o nově přidaných profilech autorů. Na Portálu jsou dále k dispozici informace o literárních cenách, periodikách, zahraničních bohemistech, bibliografii děl české literatury v cizích jazycích, podpoře vydávání české literatury v zahraničí atd. Literární pozvánky zahrnují čtení, křty, diskuze, rozhlasové pořady, výstavy atd. Portál rovněž pravidelně rozesílá e-mailový newsletter v české a anglické verzi, který poskytuje informace z rubrik Aktuality, Nové knihy Literární pozvánky; jednotlivá čísla newsletteru jsou archivována. Tři zmiňované rubriky jsou rovněž přístupné prostřednictvím kanálu RSS.

Vedle toho na Portálu najdete rubriku Autoři, obsahující informace především o žijících a v současné době tvořících literátech a o jejich díle (prozaici, básníci, dramatici, esejisti a autoři knih pro děti a mládež); v současné době je tímto způsobem prezentováno přibližně 250 autorů; medailony obsahují stručný životopis s fotografií, seznam ocenění, bibliografii (v ČR a v zahraničí), anotace a ukázky z některých děl, kontakt (autor, agentura/nakladatel) a odkazy (autorské stránky, recenze). V rubrice Literární odkazy najdete odkazy na literární periodika, ceny, festivaly a veletrhy, knihovny a archivy, organizace, školy, agentury či informace o knižním trhu, grantech atd. Rubrika Česká literatura v zahraničí nabízí přehled o podpoře vydávání české literatury v zahraničí, informace o propagaci české literatury v zahraničí a o bohemistice (nejen) v zahraničí. Literatura po roce 1945 představuje vývoj české literatury ve zmiňovaném období. Rubrika Bibliografie zahrnuje ve výběrové podobě díla českých autorů vydaná v cizích jazycích (včetně produkce v České republice).

Personální zajištění

Portál české literatury, fungující od r. 2005 pod vedením Ministerstva kultury ČR, je od 1. 3. 2009 řízen a administrován Literární sekcí Institutu umění (Viktor Debnár) ve spolupráci s šéfredaktorem, kterým byl od 1. 5. 2009 do 31. 12. 2014 Jaroslav Balvín, v současnosti pak David Zábranský. S Portálem české literatury na redakční bázi spolupracují Jack Coling (editor anglické mutace) a Lenka Růžičková (kalendář akcí).

Členy redakční rady, která má konzultační funkci, byli do 31. 12. 2014: Kateřina Bajo (od ledna 2014), Miroslav Balaštík, Dana Blatná, Petr Borkovec, Jaroslav Císař, Jiří Dědeček, Bohumil Fišer (do r. 2012), Aleš Haman, Ivo Harák, Pavel Janoušek, Dana Kalinová (do r. 2013), Vladimír Karfík, Radim Kopáč, Helena Kovaříková (do r. 2012) a Taťána Langášková (od ledna 2013); první setkání Rady se uskutečnilo počátkem června 2009. Do konce dubna 2009 byl Portál veden touto redakční radou (dokument Adobe PDF)redakční radou. V současnosti tvoří redakční radu Petr A. Bílek, Tomáš Dimter, Blanka Činátlová, Eva Klíčová, Jiří Padevět, Karel Škrabal a Vojtěch Varyš.

Spolupráce

Vedle toho, že Portál spolupracuje se samotnými autory, doposud s ním spolupracovala a spolupracují externisté (medailony, kalendář akcí a aktualizovaná bibliografická databáze). Překlady zajišťují renomovaní zahraniční bohemisté a překladatelé. Na zpracování bibliografie překladů české literatury se podíleli především Patrick Beslon, Jana Kubišta a Volker Strebel. V současnosti spolupracujeme zejména s překladateli Lucií Udvardyovou, Graemem Dibblem, Richardem Olehlou, Bernie Higgins a Jane Kirwan. Fotografie autorů jsou dílem Karla Cudlína, Přemysla Havlíka a dalších.

Portál spolupracuje např. se Svazem českých knihkupců a nakladatelů, Správou Českých center, agenturami PluhAura-Pont, Dana Blatná a DILIA, Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR (projekt Slovník české literatury po roce 1945), příspěvky přebírá např. z kulturních a literárních periodik jako Host, A2, Respekt, Reflex, Týdeník Rozhlas, deníků (MF Dnes, Lidové noviny...) ad.

Pokud máte zájem o spolupráci v jakékoliv formě, prosíme, kontaktujte nás.

V případě, že byste chtěli na Vaše internetové stránky umístit logo Portálu, zde je ke stažení. Česko-jazyčný zde (dokument Adobe PDF)leták (formát DL) a zde (dokument Adobe PDF)plakát (formát A1).

Propagace

Rozhovor Ivany Myškové, vysílaný na vlnách ČRo3-Vltava, s šéfredaktorem Portálu české literatury Jaroslavem Balvínem a Viktorem Debnárem z literární sekce Institutu umění zde.

Článek Jáchyma Topola Smetiště vrací úder (Lidové noviny, 17. července 2010) o newsletteru najdete zde (obrázek JPEG)zde.

Rozhovor Karolíny Demelové v pořadu Liberatura na ČRo4-Radiu Wave s šéfredaktorem Portálu české literatury Jaroslavem Balvínem a Viktorem Debnárem z literární sekce Institutu umění najdete tady

Portál v pořadu Knižní svět (ČT 2, 29. ledna 2010)

Financování

Portál české literatury byl založen v roce 2004 Ministerstvem kultury ČR, od března 2009 je spravován Institutem umění, přičemž je nadále financován MK ČR; přehled rozpočtů na jednotlivé roky najdete níže:

2004 – 1 300 000 Kč

2005 – 1 000 000 Kč

2006 – 1 000 000 Kč

2007 – 600 000 Kč

2008 – 830 000 Kč

2009 – 750 000 Kč

2010 – 500 000 Kč

2011 – 500 000 Kč

2012 − 691 000 Kč

2013 − 623 350 Kč

2014 − 625 000 Kč

© 2015 VIZUS | webmaster | Používáme redakční systém Vizus CMS