Dilia

DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura (založena r. 1949) je spolek autorů a dalších nositelů autorských práv. Hlavním předmětem její činnosti je zajišťování ochrany autorských práv. Základní činnosti DILIA se dělí na kolektivní správu a agenturu.