Karel Steigerwald

Karel Steigerwald

Dramatik, scénárista, novinář, publicista. Narodil se 11. 4. 1951 ve Vacíkově.


Název Nakladatelství Rok Vybrané vydané překlady Ocenění
Co s námi bude? Albatros 2006
Devět komedií z konce tisíciletí Větrné mlýny 2005
Excalibur (s J. Hedlem a V. Třešňákem) nepublikováno 2003
Hraj komedii (Tragédie hereček) Svět a divadlo 2000
Marta Peschek jde do nebe Svět a divadlo 1999
Otčina nepublikováno 1998
Nobel Svět a divadlo 1994
První kroky demokrata nepublikováno 1991
Hoře, hoře, strach, oprátka a jáma Svět a divadlo 1990
Tatarská pouť nepublikováno 1988
Neapolská choroba nepublikováno 1988
Jak hlouposti narostly parohy nepublikováno 1982
A tak tě prosím, kníže nepublikováno 1982
Foxtrot nepublikováno 1982
Dobové tance nepublikováno 1981
Co s námi bude?
Co s námi bude?
Devět komedií z konce tisíciletí
Devět komedií z konce tisíciletí
Excalibur (s J. Hedlem a V. Třešňákem)
Karel Steigerwald
Excalibur (s J. Hedlem a V. Třešňákem)
Hraj komedii (Tragédie hereček)
Karel Steigerwald
Hraj komedii (Tragédie hereček)
Marta Peschek jde do nebe
Karel Steigerwald
Marta Peschek jde do nebe
Otčina
Karel Steigerwald
Otčina
Nobel
Nobel
První kroky demokrata
Karel Steigerwald
První kroky demokrata
Hoře, hoře, strach, oprátka a jáma
Karel Steigerwald
Hoře, hoře, strach, oprátka a jáma
Tatarská pouť
Karel Steigerwald
Tatarská pouť
Neapolská choroba
Karel Steigerwald
Neapolská choroba
Jak hlouposti narostly parohy
Karel Steigerwald
Jak hlouposti narostly parohy
A tak tě prosím, kníže
Karel Steigerwald
A tak tě prosím, kníže
Foxtrot
Karel Steigerwald
Foxtrot
Dobové tance
Karel Steigerwald
Dobové tance
Z recenzí
Všechny texty volné tetralogie spojuje kritický pohled na stav společnosti v období reálného socialismu.
—Petr Mareček
idnes.cz

Vystudoval dramaturgii na FAMU, pracoval krátce ve Filmovém studiu Barrandov, odkud musel v roce 1979 odejít z politických důvodů. Už v sedmdesátých letech publikoval časopisecky, pracoval pro rozhlas a televizi, spolupracoval s Činoherním studiem v Ústí nad Labem a jako dramaturg a autor v pražském Divadle Na Zábradlí.

Debutoval hrou Juro Jánošík (Dilia, 1974), následovaly Dobové tance (Dilia, 1981) z období bachovského absolutismu na Jičínsku a fraška pro dva pány A tak tě prosím, kníže (Dilia, 1982). V burlesce Foxtrot (Dilia, 1982) použil jako východisko pro kritiku potlačování demokracie události z let 1919 až 1945, v dramatu Tatarská pouť (Dilia, 1988) padesátá a šedesátá léta 20. století. Zatímco dosavadní hry se věnovaly kritice na pozadí konkrétních historických událostí, drama (převedené do podoby rozhlasové hry) Neapolská choroba (Dilia, 1984) je groteskní sociologickou science-fiction o nemocnici v lese, kam po blíže neurčené katastrofě přichází postava komořího léčit své banální zdravotní potíže. Následovaly hry Hoře, hoře, strach (1989), Oprátka a jáma (1991), První kroky demokrata (1990), Hospoda všedního dne (1990), Italské pohyby (1990) a komedie Nobel (1994), které vyšly spolu s předchozími autorovými dramaty souborně v nakladatelství Větrné mlýny v roce 2005 pod názvem Devět komedií z konce století. Drama Horáková, Gottwald (Větrné mlýny, 2006) sleduje osudy Milady Horákové odsouzené k trestu smrti komunistickým tribunálem i historické a morální pozadí procesu včetně osudu dramatika E. F. Buriana, který jako první dramatik, ač vlastně do jisté míry prorežimní, na osud Horákové reagoval divadelní hrou Pařeniště. V podtitulu hry stojí: „Zabijeme ženskou. Leknou se. Zvyknou si. Komedie o tragédii.“ Ve hře Políbila Dubčeka (Větrné mlýny, 2012) pracuje Steigerwald s motivem osudového políbení: studentka Jaruna nejprve o majálesu políbí básníka Allana Ginsberga, poté Alexandra Dubčeka a teď by měla políbit i sovětského vůdce Leonida Brežněva. Hrou chtěl autor „destruovat někdejší iluze i mýty a kýče, které se o tehdejší době, zejména kolem ruské okupace a studentských rebelií za těch čtyřicet let naskládaly“.

Jako glosátor a fejetonista je Steigerwald autorem knih Obrana sprostých slov (Barrister & Principal, 1999), Jak se volí prezident: výběr z článků k prezidentským volbám (Centrum pro ekonomiku a politiku, 2003), v níž shrnuje své články z MFDnes z let 2002 a 2003 a souboru fejetonů z let 1998 až 2006 nazvaných Co s námi bude? (Albatros, 2006), je také jedním ze tří autorů fejetonistické knihy Dějiny v manéži (Euroslavica, 2013).

Ukázka

ANEŽKA: Dejte si pozor na toho… soudruha prezidenta. To je velká svině. Ten už se bojí i sám sebe.
MILADA: Toho znám třicet let. Studovali jsme spolu. Tedy já studovala, on dělal revoluci.

—Horáková, Gottwald (Větrné mlýny, 2006)