Renáta Fučíková

Renáta Fučíková

Původně výtvarnice a ilustrátorka, která se postupem času začala věnovat i tvorbě autorských knih. Nositelka mnoha cen včetně několika Zlatých stuh nebo první ceny na Bienále ilustrací v Teheránu z roku 1997, na frankfurtském knižním veletrhu byla v roce 2011 nominovaná na prestižní Astrid Lindgren Memorial Award. Narodila se 3. ledna 1964 v Praze, žije střídavě v Praze a na chalupě v jižních Čechách.


Název Nakladatelství Rok Vybrané vydané překlady Ocenění
Hrdinky Euromedia Group 2020
Historie Čechů v USA Práh 2019
Franz Kafka - Člověk své a naší doby Práh 2017 ES | DE | EN
Obrazy z Nového zákona Albatros 2016
Shakespeare Vyšehrad 2016  2017 Zlatá stuha – Výtvarná část: Literatura faktu pro děti a mládež
Karel a rytíři; Jak se stát dobrým králem Mladá fronta 2016
Pes, kocour a sirotek Meander, Vyšehrad 2016
Karel IV. - Ilustrovaný život a doba Práh 2016
Praha v srdci; 189 příběhů města a lidí Práh 2015 EN
Obrazy ze Starého zákona Albatros 2014
Jakub a hvězdy Mladá fronta 2014
Hus a Chelčický Práh 2014  2014 Nejkrásnější česká kniha – Cena SČUG HOLLAR (za ilustrace)
Krajiny domova Albatros 2013  2014 Zlatá stuha – Literární část: Literatura faktu pro děti a mládež
Ludmila, Václav a Boleslav: Přemyslovci očima mnicha Kristiána Práh 2013
Pravdivý příběh byzantských věrozvěstů Konstantina a Metoděje Slovácké muzeum 2013
Antonín Dvořák Práh 2012 EN  2013 Zlatá stuha – Výtvarná část: Literatura faktu pro děti a mládež
Historie Evropy Práh 2011  2012 Zlatá stuha – Literární část: Literatura faktu pro děti a mládež
Bible: obrazy a vyprávění ze Starého a Nového zákona Aventinum 2009 DE
Jan Ámos Komenský Práh 2009
Tomáš Garrigue Masaryk Práh 2006  2007 Zlatá stuha – Literární část: Literatura faktu a uměleckonaučná literatura pro mládež
Pinocchio Panorama 1991
Bruncvík Panorama 1990
Cena Rok Země
Zlatá stuha – Výtvarná část: Literatura faktu pro děti a mládež 2017 Česká republika
Zlatá stuha – Literární část: Literatura faktu pro děti a mládež 2014 Česká republika
Nejkrásnější česká kniha – Cena SČUG HOLLAR (za ilustrace) 2014 Česká republika
Zlatá stuha – Výtvarná část: Literatura faktu pro děti a mládež 2013 Česká republika
Zlatá stuha – Literární část: Literatura faktu pro děti a mládež 2012 Česká republika
Zlatá stuha – Literární část: Literatura faktu a uměleckonaučná literatura pro mládež 2007 Česká republika
Z recenzí
Renáta Fučíková se pustila do nelehkého úkolu zachytit na ploše obrazové publikace životní osudy a hudební dílo českého skladatele a dirigenta Antonína Dvořáka. A jakkoli se zdá být nemožné vystihnout hudbu pouze s použitím výtvarných prostředků, Fučíkové se tato synestezie podařila.
—Milena Šubrtová
iLiteratura.cz

Studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru ilustrace a užité grafiky, promovala v roce 1988. Soustředila se zprvu hlavně na klasické autory či látky, ilustrovala Pohádky bratří Grimmů (1993), Pohádky Hanse Christiana Andersena (1994), Vyprávění ze Starého a Nového zákona (1996 a 1997). Pak se pustila do ilustrování českých dějin i do psaní příběhů postavených na naší historii. „Začínala jsem sice s princeznami a draky, ale když začal můj syn chodit do školy, došlo mi, že je zapotřebí spoustu věcí vyprávět znovu a lépe,“ vysvětluje. Společně se spisovatelkou Alenou Ježkovou vytvořila knihu Staré pověsti české a moravské (2005) knihu Karel IV. (2005) a soubor 77 pražských legend (2006). V témže roce získala Zlatou stuhu za ilustrace k životopisu Tomáše Garrigua Masaryka, o rok později totéž ocenění za Příběhy českých knížat a králů, které napsala opět Alena Ježková. V roce 2008 ilustrovala životopis Jana Amose Komenského. Nakreslila obrázky ke Keltským pohádkám i ke Kristiánově legendě – ta nesla název Přemyslovci očima mnicha Kristiána. „Nejzajímavější je pro mě asi náš starověk. My, kdo jsme chodili do školy před pár desítkami let, máme vtlučeno do hlavy, že tu žili neandertálci a lovci mamutů a pak přišli Slované. Myslím, že národní dějiny nejsou dějinami skupiny lidí, která mluví stejným jazykem, ale dějinami místa,“ vysvětluje.

Vrcholem jejího díla je pětisetstránková ilustrovaná Historie Evropy (ve spolupráci s autorkou Danelou Krolupperovou), jeden z největších nakladatelských počinů posledních let. Kniha vznikala tři roky a v roce 2011 ji vydal Práh. Výjimečné informacemi i souvislostmi nabité dílo je výtvarně mnohovrstevnaté, kloubí rozměrné ilustrace s časovými osami, komiksovými okny i skvěle vyvedenými drobnostmi, které z knihy dělají několikasměrné čtení. Autorky se navíc soustředily na zobrazení každodenního způsobu života v jednotlivých etapách evropské historie, nešetří průniky politiky a kultury, života velkých postav historie i obyčejných lidí.

Od roku 2015 vychází v témž nakladatelství dějepisné sešity dua Krolupperová – Fučíková, prozatím Pravěk a starověk Evropy a Středověk Evropy. Za knihu Hus a Chelčický získala ocenění v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2014. Kromě klasických pohádek a historických námětů nakreslila Fučíková i komiks o životě Antonína Dvořáka (Práh 2012). V nakladatelství Mladá fronta vyšel v roce 2014 její vlastní rozsáhle ilustrovaný příběh Jakub a hvězdy, v němž poetickým jazykem vypráví pohádky o souhvězdích, ale i o boji s vlastním strachem či o obavách ze smrti. Fučíková spolupracuje také s Českou poštou, pro kterou vyrobila už šest návrhů známek.

Ukázka

Kozlík poskakoval po pastvisku a vztekle dupal: „Protivný svět! Proč mám pořád před někým utíkat? Kdybych tak mohl být vlkem. Ten se nikoho nebojí!“ Angra slyšel kozlíkovo lamentování a usoudil, že zábava ještě neskončila. Mávl rukou a kozlíkovi jeho přání splnil. Uprostřed skoku se kozlíkova kopýtka změnila v šedivé tlapy. Vlk se překvapeně protahoval, mával oháňkou, cenil na zkoušku zuby, stříhal ušima. Chtěl se ze zvyku připojit ke stádu ostatních kozorohů, ale udivilo ho, že před ním utíkají. Angra se mohl potrhat smíchy. Vlka teď jeho nová podoba začala bavit. Líbilo se mu, jak se ho všichni bojí. Potloukal se krajem a přepadal zvířata i lidi. Naháněl hrůzu pastý- řům i ovcím, slepicím i rolníkům. A  byl by strašil tvorstvo na vysočině dál, kdyby ho nepotkalo něco opravdu nepříjemného. Právě procházel kolem vesnice, když vtom mu mezi ušima hvízdl šíp a s drnčením se zaryl do dveří chléva.

—Jakub a hvězdy (Mladá fronta, 2014)
Z ocenění
 2017 Zlatá stuha – Výtvarná část: Literatura faktu pro děti a mládež
 2014 Zlatá stuha – Literární část: Literatura faktu pro děti a mládež
 2013 Zlatá stuha – Výtvarná část: Literatura faktu pro děti a mládež
 2012 Zlatá stuha – Literární část: Literatura faktu pro děti a mládež
 2007 Zlatá stuha – Literární část: Literatura faktu a uměleckonaučná literatura pro mládež