Sylvie Richterová

Sylvie Richterová

Prozaička, básnířka a literární teoretička, emigrantka, od roku 1971 žije v Itálii, po sametové revoluci střídavě i v Praze. Je držitelkou Výroční ceny Nadace Český literární fond za prózu (1994) a Ceny Toma Stopparda (2017). Její knihy vyšly italsky, německy či francouzsky. Narodila se 20. 8. 1945.


Název Nakladatelství Rok Vybrané vydané překlady Ocenění
Tajné ohně Malvern 2020
Slyšet obrazy Malvern 2018
Eseje o české literatuře Pulchra 2016  2017 Cena Toma Stopparda
Každá věc ať dospěje na své místo Torst 2014 IT
Místo domova Host 2004
Čas věčnost Torst 2003
Ticho a smích Mladá fronta 1997
Druhé loučení Mladá fronta 1994
Neviditelné jistoty Artforum 1994
Rozptýlené podoby Mladá fronta 1993
Slova a ticho: Eseje o české literatuře Československý spisovate a Arkýř 1991
Slabikář otcovského jazyka Atlantis a Arkýř 1991
Slova a ticho Arkýř 1986
Místopis Index 1983
Návraty a jiné ztráty 68 Publishers 1978 FR
Místo domova
Místo domova
Čas věčnost
Čas věčnost
Ticho a smích
Ticho a smích
Druhé loučení
Druhé loučení
Neviditelné jistoty
Sylvie Richterová
Neviditelné jistoty
Rozptýlené podoby
Rozptýlené podoby
Slova a ticho: Eseje o české literatuře
Slova a ticho: Eseje o české literatuře
Slabikář otcovského jazyka
Slabikář otcovského jazyka
Slova a ticho
Slova a ticho
Místopis
Místopis
Návraty a jiné ztráty
Návraty a jiné ztráty
Cena Rok Země
Cena Toma Stopparda 2017 Česká republika
Z recenzí
V nakladatelství Torst jí pomohla na svět hned trojice redaktorů – Šárka Grauová, Petr Šrámek a Jan Šulc – a nutno podotknout, že autorce se podařilo za přítomnosti této trojice sudiček zplodit dílo vskutku nevšední, které by mohlo alespoň na čas umlčet některé literární kritiky volající po takzvaném velkém románu, v němž by se snoubila neobvyklá výpovědní hodnota s vysokou uměleckou úrovní.
—Petr Nagy
iLiteratura.cz

Debutovala knihou Návraty a jiné ztráty (samizdat, později Sixty-Eight Publishers, 1978) o dětství v padesátých letech. Místopis, původně vydaný německým nakladatelstvím Index v Kolíně nad Rýnem v roce 1983, i próza Slabikář otcovského jazyka (Atlantis, 1991) jsou inspirované poetikou deníku a určitou zlomkovitostí, autorka skládá obrazy ze vzpomínek i současných témat. Za Slova a ticho – eseje o české literatuře (Mnichov, 1986, později Čs. spisovatel, 1991) získala prémii Českého literárního fondu. Shrnuje v ní dílo osmi podstatných českých autorů počínaje Jaroslavem Haškem, přes Milana Kunderu po Veru Linhartovou skrze jednotku řeči. Podobně pojala soubor Ticho a smích (Mladá fronta, 1997), tentokrát se vrátila k autorům, v prostoru mezi tichem a slovem nalezla smích a věnovala se jeho různým projevům a podobám. V souboru literárněvědných esejů Místo domova (Host, 2004), který složila ze svých francouzských, italských i českých přednášek a odborných příspěvků, podrobila zkoumání dílo další desítky českých autorů včetně Bohumila Hrabala, Josefa Hiršala či Jiřího Koláře. Kniha tvoří poslední část trilogie k předchozím dvěma literárněvědným či estetickým souborům. Z básnické tvorby jmenujme sbírku Neviditelné jistoty (Artforum, 1994), kterou autorka dokončila už v roce 1988, vyšla však až o šest let později, a Čas věčnost (Torst, 2003).

Za první vrchol autorčiny tvorby se považuje román Druhé loučení (Mladá fronta, 1994), v němž autorka skrze své postavy hledá zásadní hodnoty – domov, otce, smysl historie. Většina postav v románu se alespoň na chvíli stane vypravěčem či vypravěčkou, zmnožují se tak perspektivy čteného. Z hrdinů se o slovo nejvíc uchází tulák Jan. Po deseti letech Richterová na svůj román navázala pokračováním nazvaným Každá věc ať dospěje na své místo (Torst, 2014). Skrze dvacáté století a skrze evropský kontinent se derou známé i nové postavy. „V příběhu tematizujícím četná národní traumata (od vyhnání Němců až po odhalování spolupracovníků StB) by snadno mohly zaznít tóny nenávistné, vyčítavé či přinejmenším odmítavé, nic takového však v tomto případě výsledný čtenářský dojem nekalí. Přestože mezi hrdiny románu nalezneme postavy kladné i záporné (nechybí zde kulaci, emigranti, lidoví milicionáři ani konfidenti), každému z nich se dostává z úst hlavního hrdiny a vypravěče empatie v míře neobvyklé, ba místy až zarážející (oběť odpouštějící svému vrahovi),“ píše o etickém rozměru knihy Petr Nagy v recenzi na iLiteratuře.cz.

Ukázka

Komunismus Vánoce nezrušil, ale pozřel. Urval je pro sebe a vpravil do těla společnosti pomocí dlouhých a složitých příprav. K důstojnému oslavení Vánoc bylo nutné opatřit řadu věcí, které nebyly k dostání. Čím důležitější věci, tím nepřístupnější, čím nepřístupnější, tím důležitější, i když samy o sobě nic neznamenají. Pomeranče, kokosová moučka, kakao, šlehačka, toaletní papír, mandarinky, dámské vložky, čerstvě uříznutý rovný smrček: kromě dámských vložek jsou to věci snadno postradatelné. Kouzlo působilo, že všichni sháněli stejné předměty, že všichni doma pekli stejné cukroví a smažili stejné kapry. Jen smrčky si volili různé velikosti. Vynakládali jsme na přípravy obrovské úsilí a probouzeli přitom atavistické pudy z dob, kdy člověk musel dobývat živobytí vlastní silou a vlastním umem.

—Každá věc ať dospěje na své místo (Torst, 2014)
Z ocenění
 2017 Cena Toma Stopparda