Andrea Balázs

Překladatelka. Absolvovala obor čeština a maďarština na Filozofické fakultě Univerzity Eötvöse Lóránda v Budapešti. Pracovala jako tlumočnice především pro Maďarský rozhlas a Svaz spisovatelů a externí lektorka různých nakladatelství, tajemnice Maďarské sekce IBBY (International Board on Books for Young People), překladatelka Českého velvyslanectví v Budapešti. V letech 2007–2010 studovala jako doktorandka Literárněvědecké doktorské školy na Filozofické fakultě Univerzity Eötvöse Lóránda v Budapešti. V letech 2008–2009 jako externí pracovnice Maďarského národního filmového archívu: zavedení údajů českých a slovenských filmů do elektronické databáze; v letech 2011–2015 jako lektorka jazykových kurzů češtiny v Českém centru v Budapešti a poté jako lektorka maďarštiny na Karlově univerzitě v Praze.

Email
balazsandreahanna@gmail.com
Jazyk
Maďarština
A prágai Gólem
Můj Golem
Marek Toman

Název Autor Rok Nakladatelství Ocenění
A prágai Gólem (Můj Golem) Marek Toman 2010 General Press