Andrzej S. Jagodziňski

Bohemista (1954 ve Włocławku). Od r. 1976 roku svázán s polskou a československou demokratickou opozicí, mj. byl prostředníkem v prvních kontaktů KSS-KOR (Komitet samoobrony społecznej – Komitet obrony robotników – č. Výbor kolektivní sebeobrany – Výbor na obranu dělníků) a Charty 77. V letech 1977–89 spolupracoval s polskými nezávislými periodiky a ilegálními nakladatelstvími. V 80. letech spolupracoval s československými exilovými časopisy Svědectví (Paříž), Rozmluvy (Londýn) a Obrys (Mnichov).V letech 1984–89 pracoval jako redaktor nezávislého literárního časopisu Wezwanie. V letech 1977-89 byly jeho publicistické texty, rozhovory a literární překlady tištěny hlavnĕ v nezávislém tisku, mj. v periodikách Zapis, Puls, Biuletyn Informacyjny, Przegląd Humanistyczny, Tygodnik Wojenny, Tygodnik Mazowsze, Tygodnik Małopolskiego, Obecność, Obóz, Wezwanie aj. Knižní překlady české literatury (mj. Havel, Kundera, Škvorecký, Hrabal, Kohout) publikoval v té dobĕ v nezávislých vydavatelstvích, mj. NOWA, Przedświt a Krąg; po roce 1989 mj. v nakladatelstvích Świat Literacki, Pogranicze, PIW, Czarne, Atut, Znak, WAB, Książkowe Klimaty, Krytyka Polityczna a Agora. Autor knihy Vyhnanci – rozhovory s českými spisovateli v exilu (Oficyna Literacka, Kraków 1987). Editor v angličtině vydané publikace The Visegrad Group – A Central European Constellation a koeditor (společně s Marcinem Frybesem) fotografického alba Solidarność and solidarity (IAM, Warszawa 2005). Autor výboru publicistických a esejistických textů Adama Michnika Sokratův stín / Sokratov tieň (Brno/Bratislava 1998) a spoluautor dvou jiných výboru textů téhož autora Zlosť a hanba / Harag és szégyen (Bratislava/Budapest 2006) a Plávať proti prúdu / Szemben az árral (Bratislava/Budapest 2011).
 

Email
ajagodzinski@gazeta.pl
Jazyk
Polština
Gorzki świat
Hořký svět
Josef Škvorecký
Przypadki inzyniera ludzkich dusz
Příběh inženýra lidských duší
Josef Škvorecký
Scherzo capriccioso. Wesoła fantazja na temat Dvořáka
Scherzo capriccioso; Veselý sen o Dvořákovi
Josef Škvorecký

Název Autor Rok Nakladatelství Ocenění
Gorzki świat (Hořký svět) Josef Škvorecký 2020 Wydawnictwo Czarne
Przypadki inzyniera ludzkich dusz (Příběh inženýra lidských duší) Josef Škvorecký 2017 Dowody na Istnienie
Scherzo capriccioso. Wesoła fantazja na temat Dvořáka (Scherzo capriccioso; Veselý sen o Dvořákovi) Josef Škvorecký 2016 Książkowe Klimaty