Andrzej S. Jagodziňski

Bohemista (1954 ve Włocławku). Od r. 1976 roku svázán s polskou a československou demokratickou opozicí, mj. byl prostředníkem v prvních kontaktů KSS-KOR (Komitet samoobrony społecznej – Komitet obrony robotników – č. Výbor kolektivní sebeobrany – Výbor na obranu dělníků) a Charty 77. V letech 1977–89 spolupracoval s polskými nezávislými periodiky a ilegálními nakladatelstvími. V 80. letech spolupracoval s československými exilovými časopisy Svědectví (Paříž), Rozmluvy (Londýn) a Obrys (Mnichov).V letech 1984–89 pracoval jako redaktor nezávislého literárního časopisu Wezwanie. V letech 1977-89 byly jeho publicistické texty, rozhovory a literární překlady tištěny hlavnĕ v nezávislém tisku, mj. v periodikách Zapis, Puls, Biuletyn Informacyjny, Przegląd Humanistyczny, Tygodnik Wojenny, Tygodnik Mazowsze, Tygodnik Małopolskiego, Obecność, Obóz, Wezwanie aj. Knižní překlady české literatury (mj. Havel, Kundera, Škvorecký, Hrabal, Kohout) publikoval v té dobĕ v nezávislých vydavatelstvích, mj. NOWA, Przedświt a Krąg; po roce 1989 mj. v nakladatelstvích Świat Literacki, Pogranicze, PIW, Czarne, Atut, Znak, WAB, Książkowe Klimaty, Krytyka Polityczna a Agora. Autor knihy Vyhnanci – rozhovory s českými spisovateli v exilu (Oficyna Literacka, Kraków 1987). Editor v angličtině vydané publikace The Visegrad Group – A Central European Constellation a koeditor (společně s Marcinem Frybesem) fotografického alba Solidarność and solidarity (IAM, Warszawa 2005). Autor výboru publicistických a esejistických textů Adama Michnika Sokratův stín / Sokratov tieň (Brno/Bratislava 1998) a spoluautor dvou jiných výboru textů téhož autora Zlosť a hanba / Harag és szégyen (Bratislava/Budapest 2006) a Plávať proti prúdu / Szemben az árral (Bratislava/Budapest 2011).
 

Email
ajagodzinski@gazeta.pl
Jazyk
Polština
Na ratunek Tałesowicz
Malý pan Talisman
Karol Efraim Sidon
Czescy ekspresjoniści
Expresionisté
Jindřich Chalupecký
Havel od kuchni
Kančí na dančím: Kuchařka Václava Havla
Michael Žantovský
Gorzki świat
Hořký svět
Josef Škvorecký
Mówić prawdę
Mluvit pravdu
Josef Formánek
Wszyscy ci wspaniali chłopcy i dziewczyny
Všichni Ti bystří mladí muži a ženy : osobní historie českého filmu
Josef Škvorecký
Przypadki inzyniera ludzkich dusz
Příběh inženýra lidských duší
Josef Škvorecký
Zaginiony
Nezvěstný
Egon Hostovský
Scherzo capriccioso. Wesoła fantazja na temat Dvořáka
Scherzo capriccioso; Veselý sen o Dvořákovi
Josef Škvorecký

Název Autor Rok Nakladatelství Ocenění
Na ratunek Tałesowicz (Malý pan Talisman) Karol Efraim Sidon 2020 Nisza
Czescy ekspresjoniści (Expresionisté) Jindřich Chalupecký 2020 słowo/obraz terytoria
Havel od kuchni (Kančí na dančím: Kuchařka Václava Havla) Michael Žantovský 2020 Afera
Gorzki świat (Hořký svět) Josef Škvorecký 2020 Wydawnictwo Czarne
Mówić prawdę (Mluvit pravdu) Josef Formánek 2019 Krytyka Polityczna
Wszyscy ci wspaniali chłopcy i dziewczyny (Všichni Ti bystří mladí muži a ženy : osobní historie českého filmu) Josef Škvorecký 2018 Fundacja Pogranicze
Przypadki inzyniera ludzkich dusz (Příběh inženýra lidských duší) Josef Škvorecký 2017 Dowody na Istnienie
Zaginiony (Nezvěstný) Egon Hostovský 2016 Książkowe Klimaty
Scherzo capriccioso. Wesoła fantazja na temat Dvořáka (Scherzo capriccioso; Veselý sen o Dvořákovi) Josef Škvorecký 2016 Książkowe Klimaty