Angela Zavettieri

Je bohemistka, překladatelka a poradkyně. V roce 1997 dokončila studia slavistiky. Dlouho žila v Praze, kde působila jako překladatelka a učitelka italštiny a spolupracovala s důležitými českými kulturními a vzdělávacími institucemi včetně Akademie věd, Historického ústavu či Pražského hradu. Od roku 2004 se věnuje sociolingvistickému výzkumu; v roce 2008 získala doktorát na Neapolské univerzitě L’Orientale s dizertační prací Současná mluvená čeština. Diamézické varianty v televizním talk-show. Od roku 2010 se vedle překladů z češtiny profesionálně věnuje také poradenství. Od roku 2000 hojně publikuje: mezi lety 2000-2002 pravidelně překládala články pro La nuova rivista italiana di Praga (ročník 6 a 7), dále vydala: „Jazyková rozmanitost v Tankovém praporu, konfrontace literárního textu a scénáře“, In Europa Orientalis, 2004 (1), Současná mluvená čeština. Diamézické varianty v televizním talk-show, Il Torcoliere, 2009, „Literární a běžná čeština. Vývoj české sociolingvistiky“, In Atti del Convegno A vent’anni dalla caduta del muro di Berlino: Testimonianze Rappresentazioni Riflessioni” Napoli 1 – 2 ottobre 2009, Il Torcoliere, 2011. Do italštiny přeložila dva romány Radky Denemarkové: Peníze od Hitlera (I soldi di Hitler, Keller Editore, 2012) a Příspěvek k dějinám radosti (Contributo alla storia della gioia, Sovera Edizioni, 2018). Momentálně žije a pracuje v Neapoli, kde se nadále věnuje vyhledávání současných českých autorů – s obzvláštním zájmem o autorky, překladům a vzdělávacím projektům v oblasti poradenství.

Email
azeta.traduzioni@gmail.com
Jazyk
Italština