Charif Bahbouh

Lingvista, překladatel. Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (obory čeština, arabština, ruština) a Lomonosovy univerzity v Moskvě. Přeložil několik známých děl české literatury do arabštiny (například Čapkova Bílá nemoc a Matka, České povídky a pohádky aj.), a naopak do češtiny některá díla literatury arabské. Je autorem a spoluautorem sedmdesáti titulů, které vyšly před rokem 1990 i po něm. Od roku 1975 do roku 2004 vyučoval na Jazykové škole města Prahy, externě také přednášel na univerzitách v Praze a v Plzni. V roce 1990 založil orientální nakladatelství Dar Ibn Rushd, které od té doby vydává překladové tituly krásné literatury, slovníky, encyklopedie, učebnice orientálních jazyků a další publikace zaměřené na svět Orientu (dodnes vyšlo v nakladatelství 300 titulů). V roce 1997 prostudoval 200 arabských rukopisů a podílel se na zpřístupnění těchto vzácných rukopisů široké veřejnosti. Ve spolupráci s Národní knihovnou a Albertina Icom Praha a UNESCO vydal dvě brožury a CD Rom Katalog arabských rukopisů v češtině i v angličtině.

Email
ibndar@seznam.cz
Jazyk
Arabština