Christina Frankenberg

Bohemistka, překladatelka. Absolvovala studium bohemistiky na Humboldtově univerzitě v Berlíně a na Karlově univerzitě v Praze, následně promovala na téma Obraz Němců v české próze po roce 1945. Jako zástupkyně ředitele Českého centra Berlín odpovídá za kulturní program centra, především v oblasti literatura, film a bohemistika. Překládá současnou prózu a texty z oboru literatura, literární věda, umění a historie, mj. pro německé literární festivaly, pro Česká centra nebo Ministerstvo kultury ČR. Její překlady byly publikované knižně a časopisecky. Pravidelně moderuje autorská čtení a diskuse pro knižní veletrhy, filmové a literární festivaly a další pořadatele.

Email
frankenberg@czech.cz
Jazyk
Němčina
Ins Landesinnere
Do vnitrozemí
Vladimíra Valová

Název Autor Rok Nakladatelství Ocenění
Ins Landesinnere (Do vnitrozemí) Vladimíra Valová 2019 Wieser Verlag
New Czech Literature 2016 / Neue tschechische Literatur 2016 Jan Černý 2017 Ministerstvo kultury ČR