Enrique Gutiérrez Rubio

Překladatel, lingvista, univerzitní pedagog a editor, který se narodil roku 1976 v Madridu. Vystudoval slovanskou a německou filologii na Universidad Complutense v Madridu, kde rovněž obdržel doktorský titul po obhájení disertační práce o české lingvistice (2007). Od roku 2008 se věnuje své hlavní akademické činnosti na Katedře romanistiky Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorem čtyř knih a třicítky vědeckých článků o jazykovědě a literatuře. Z češtiny do španělštiny dosud přeložil knížky pro děti České pohádky a Ztracený deník profesora z Essexu: aneb podivuhodná zvířena a komiksy Alois Nebel a Zatím dobrý.

Email
egutierrez.rubio@gmail.com
Jazyk
Španělština
De momento, bien
Zatím dobrý
Jan Novák, Jaromír 99
Alois Nebel
Jaroslav Rudiš, Jaromír 99
El diario perdido del profesor de Essex
Ztracený deník profesora z Essexu
Olga Černá, Miroslav Šašek

Název Autor Rok Nakladatelství Ocenění
De momento, bien (Zatím dobrý) Jan Novák 2020 Nórdica Libros
Alois Nebel Jaroslav Rudiš 2020 Galla Nero
El diario perdido del profesor de Essex (Ztracený deník profesora z Essexu) Olga Černá 2019 Gallo Nero