Guiseppe Dierna

Překladatel a bohemista, studoval ruskou literaturu u prof. A. M. Ripellina, následně se ale plně věnoval české literatuře. Doktorát získal v r. 1989, v r. 2014 kvalifikaci na místo řádného profesora české literatury, avšak nepůsobí na universitě. Zabýval se českou prózou protireformačního období, Komenského Labyrintem světa, mýtem Prahy u českých a německých spisovatelů na rozhraní XIX. i XX. století, vlivem italského futurismu na český poetismus, vztahem české avantgardy k jazzu i k Chaplinovi, francouzským a českým surrealismem, tematickou rovinou v poezii V. Holana, českou literaturou 50. let, Pražským jarem u spisovatelů a filmařů, J. Škvoreckým a dílem Bohumila Hrabala. Z češtiny přeložil okolo pětadvaceti knih, mj. Hrabala (šest děl), Nezvala, Škvoreckého. M. Kunderu, Haškova Švejka, Weila aj. Přes třicet let spolupracuje s kulturní rubrikou novin La Repubblica.V r. 1994 obdržel Ripellinovou cenu a v r. 2011 medaili Artis Bohemiae Amicis od Ministerstva kultury ČR.

Email
giudierna@yahoo.it
Jazyk
Italština