Hasan Zahirovic

Překladatel. Absolvoval Filozofickou fakultu v Sarajevu, obor pedagogika a působil jako výchovný poradce na Persko-bosenském gymnáziu v Sarajevu. Absolvoval také obor herectví v Mostaru a šest sezón pracoval jako herec Bosenského národního divadla v Zenici. Od roku 2006 žije v Česku. Absolvoval divadelní vědu na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity a získal doktorát na DAMU, obor Scénická tvorba a teorie scénické tvorby. Byl garantem, dramaturgem a překladatelem většiny her Festivalu scénických čtení textů autorů z ex-jugoslávských zemí YOUGO! (Brno, 2011). Spolu s dalšími kolegy překládá divadelní hry z bosenštiny, chorvatštiny a srbštiny do češtiny. Do bosenštiny přeložil mj. díla J. Skácela, K. Čapka, M. G. Frydrychové, L. Lagronové, I. Douskové. Je interním pedagogem oboru Kulturní dramaturgie Slezské univerzity v Opavě; hercem v pražském D21, a aktivním členem Společnosti bratří Čapků.