Joanna Królak

Přednáší na Varšavské Univerzitě v Institutu západní a jižní slavistiky českou literaturu od jejího počátku až po současnou tvorbu a zároveň přednáší o českém umění. Její vědecká činnost se soustření především na českou literaturu a kulturu 20.stol., zejména pak na performativní rozměr kultury a umění obecně v totalitním režimu. Je autorkou monografie „Hus na trybunie“, která se zabývá národními tradicemi v české historické próze.

Email
joanna.krolak@gmail.com
Jazyk
Polština