Johanna Posset

Bohemistka a překladatelka. V roce 1990 ukončila studium bohemistky a lingvistiky ve Vídni a Praze. Pracuje jako překladatelka a tlumočnice ve Vídni, překládá především texty z oblasti práva, ekonomie, dějin umění a zabývá se překladem prózy a dramatu. Přeložila knihy Bohumily Grögerové a Markéty Hejkalové. Od roku 1992 působí jako lektorka češtiny a němčiny na vídeňských vysokých školách.

Brünner Erzählungen
Brněnské povídky
Jiří Kratochvil
Geschichten über Sex und Ehe
Povídky o manželství a sexu
Michal Viewegh
Roman für Frauen
Román pro ženy
Michal Viewegh
Die Liebe eines Vaters
Zapisovatelé otcovský lásky
Michal Viewegh

Název Autor Rok Nakladatelství Ocenění
Brünner Erzählungen (Brněnské povídky) Jiří Kratochvil 2009 Braumüller
Geschichten über Sex und Ehe (Povídky o manželství a sexu) Michal Viewegh 2004 Deuticke
Roman für Frauen (Román pro ženy) Michal Viewegh 2002 Deuticke
Die Liebe eines Vaters (Zapisovatelé otcovský lásky) Michal Viewegh 1999 Deuticke