Justin Quinn

Justin Quinn (nar. 1968 v irském Dublinu) je irský básník, kritik a překladatel žijící v Praze od r. 1992. Zabývá se poezií 20. století, hojně překládá (např. poezii Bohuslava Reynka, Petra Borkovce, Jana Zábrany). Pracuje na Ústavu anglofonních literatur a kultur FFUK a současně vyučuje na katedře anglistiky Západočeské univerzity v Plzni. Je autorem sedmi básnických sbírek.

The Lesser Histories
Stránky z deníku
Jan Zábrana
The Well at Morning
Bohuslav Reynek
This is Prague
To je Praha
Michaela Kukovičová, Olga Černá
From the Interior: Poems 1995-2005
Vnitrozemí
Petr Borkovec

Název Autor Rok Nakladatelství Ocenění
The Lesser Histories (Stránky z deníku) Jan Zábrana 2022 Karolinum Press
The Well at Morning Bohuslav Reynek 2017 Karolinum Press
This is Prague (To je Praha) Michaela Kukovičová 2015 Baobab
From the Interior: Poems 1995-2005 (Vnitrozemí) Petr Borkovec 2008 Seren