Kateřina Šichová

Překladatelka. Vystudovala učitelství němčiny a historie (MU v Brně) a českou filologii (Universität Regensburg), promovala z německo-české srovnávací lingvistiky (Universität Regensburg). Pracovala jako odborná asistentka na katedře germanistiky PdgF MU v Brně a na sociolingvistickém projektu na Centru českých studií Bohemicum university v Regensburgu, kde od r. 2005 působí jako lektorka českého jazyka. V tomto rámci se věnuje didaktice češtiny jako cizího jazyka, v posledních letech se zaměřuje na výuku češtiny pro studenty s českým migračním pozadím a na výuku audiovizuálního překladu. Odborně publikuje k frazeologii, sociolingvistice a jazyku reklamy.

Email
katerina.sichova@ur.de
Jazyk
Němčina