Lara Fortunato

Pochází z Itálie (* 1980) , žije v Rakousku, kde působí jako bohemistka. Těžiště jejího odborného zájmu spočívá v české knižní kultuře pozdního středověku, věnuje se však i překladu současné literatury, zejména poezie a dramatu. Doktorský titul v oboru Kultury střední a východní Evropy získala na univerzitě v Neapoli s prací věnovanou Boskovické bibli. Na Neapolské univerzitě také vyučovala: vedla zde několik seminářů a překladatelskou dílnu, během níž studenti pracovali na textech Bohumila Hrabala a Jana Balabána. S příspěvky věnovanými české pozdně středověké knižní malbě a kultuře a literatuře 15. století vystoupila na mezinárodních konferencích v Praze, Neapoli, Lipsku či Leedsu. Jako překladatelka spolupracovala s mezinárodním festivalem překladu v Neapoli a s festivalem současného dramatu In altre parole v Římě. Do italštiny převedla Básně z koncentračního tábora Josefa Čapka.

Email
larafortunato@gmail.com
Jazyk
Italština
Poesie dal campo di concentramento
Básně z koncentračního tábora
Josef Čapek

Název Autor Rok Nakladatelství Ocenění
Poesie dal campo di concentramento (Básně z koncentračního tábora) Josef Čapek 2019 Miraggi Edizioni