Małgorzata Kalita

Bohemistka. Absolventka bohemistiky a kulturologie na Slezské univerzitě v Katovicích, kde působí v Ústavu slovanské filologie. Vyučuje český jazyk, dějiny české literatury a překlad. Autorka monografie O wielowymiarowości współczesnego czeskiego eseju literaturoznawczego (Katowice 2013) o vícerozměrnosti současného českého eseje na příkladu souborů esejů Citlivé město D. Hodrové, Místo domova S. Richterové a Příběh znaků a prázdna M. Ajvaze.