Martina Lisa

Martina Lisa (1981), překladatelka. Narodila se v Československu, vyrostla v Praze. Působí jako překladatelka a pedagožka v Lipsku, kde vystudovala germanistiku/němčinu a historii. Překládá literární, publicistické a společenskovědní texty z češtiny (příležitostně i ze slovenštiny) a zapojuje se do nejrůznějších kulturních projektů. Byla mj. stipendiantkou v překladatelském projektu Transstar Europa a je členkou ve sdružení překladatelek a překladatelů – VdÜ (Verband deutschsprachiger Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke).

Jazyk
Němčina
Die Geschichte des Fadens
Dějiny nitě
Adam Borzič
Im Schrank
Ve skříni
Tereza Semotamová
Noch so einer
Beton
Iva Pekárková
Die letzte Metro
Poslední metro; Mladá literatura z Česka
Martin Becker, Martina Lisa (eds.)

Název Autor Rok Nakladatelství Ocenění
Die Geschichte des Fadens (Dějiny nitě) Adam Borzič 2020 Kētos
Im Schrank (Ve skříni) Tereza Semotamová 2019 Voland & Quist
Noch so einer (Beton) Iva Pekárková 2019 Wieser Verlag
Die letzte Metro (Poslední metro; Mladá literatura z Česka) Martin Becker 2017 Voland & Quist