Michał Stefaňski

Bohemista, polonista, editor, básník. Studoval na Varšavské univerzitě a na Univerzitě Karlově. V letech 1999-2014 pracoval v Institutu slavistiky Polské akademie věd, v letech 2014-2017 spolupracoval s Institutem literárního výzkumu Polské akademie věd. Hlavní redaktor varšavského nakladatelství Oficyna 21. Publikoval články mj. v časopisech Aluze a Česká literatura. Vydal monografie Czeska krytyka katolicka lat 1918-1938 (Česká katolická literární kritika 1918-1938, 2007) a Lekcja maszyny: przypadki poezji czeskiej awangardy (Lekce stroje: Případy poezie české avantgardy, 2012).

Email
michalstefanski@hotmail.com
Jazyk
Polština