Minne Bley

Bohemistka, rusistka. Po maturitě vyučovala knihkupectví v bádenském městě Karlsruhe, studovala bohemistiku, rusistiku a politické vědy na univerzitě v Konstanz (Německo), od roku 1993 pracovala jako redaktorka Českého rozhlasu, 1994-2000 kulturní redaktorka v Prager Zeitung, od roku 2000 je na volné noze jako překladatelka a novinářka. Žije od roku 2002 v Německu, pracuje jako učitelka němčiny v integračních kurzech. Přeložila např. knihy Zdeněk Primus, Kunst ist Abstraktion. Die tschechische visuelle Kunst der 60er Jahre, o.O. (katalog k výstavě); Božena Komárková: Gewissen, Widerstand und Toleranz; Die Freiheit der Kirche Christi in der Geschichte; Karel Havlíček Borovský, Polemische Schriften; Miloš Kočka, Vinzenz Priessnitz. Ein Lebensroman, Karel Kašák: Aufzeichnungen, in: Dachauer Hefte 11 (prosinec 1995). Psala články a recenze pro Prager Zeitung v letech 1994-2010.

Email
minne.bley@freenet.de
Jazyk
Němčina