Oksana Palij

Filolog. V letech 1983-1988 studovala na filologické fakultě Ševčenkovy univerzity (Kyjev, Ukrajina), obor český jazyk a literatura, ukrajinský jazyk a literatura. V letech 1990-1999 pracovala jako redaktorka, překladatelka a zaměstnankyně cestovní kanceláře. V letech 2000-2004 absolvovala postgraduální studium v Ústavu pro literaturu Akademie Věd Ukrajiny. V roce 2005 obhájila disertační práci věnovanou tvorbě Milana Kundery. Od roku 2000 je zaměstnána na katedře slovanské filologie Ústavu filologie Ševčenkovy univerzity v Kyjevě (Ukrajina). V letech 2000-2006 – odborná asistentka, od r. 2007 – docentka katedry.
Přednáší kursy „Dějiny české literatury“, „Dějiny české literární kritiky“, „Literární proudy a směry v Čechách“, „Typologie českého románu“, „Česká literatura v kontextu současné Evropy“ aj. Je autorkou řady studií v akademických časopisech a sbornících, zejména slavistických (celkem 75 publikací). Publikovala v Ukrajině a v zahraničí. Knižně vydala učební příručku „Dějiny české literatury“ (2004), vědeckou monografii „Svět v pasti románu (poznámky k poetice Milana Kundery)“ (2006), učebnice „Česká próza 60. let 20. století“ (2008), učební příručku „Učební a metodický komplex pro bakalářský studium české literatury“ (2019).

Email
oksap@ukr.net
Jazyk
Ukrajinština