Olga Czernikow

Bohemistka, překladatelka a redaktorka. Do polštiny přeložila mj. Příspěvek k dějinám radosti Radky Denemarkové, Rok kohouta Terezy Boučkové, Zeptej se táty a Kudy šel anděl Jana Balabána, Číňanovu pěnu Vladimíra Binara a Guvernantku Vladimíra Macury (spolu s Michałem Kunikem). Žije ve Vratislavi.

Email
azabedeusz@wp.pl
Jazyk
Polština
Wady snu
Spací vady
Radka Denemarková
Kobold
Kobold
Radka Denemarková
Corvina, czyli Książka o krukach
Korvína čili Kniha o havranech
Petr Rákos
Guwernantka
Guvernantka
Vladimír Macura
Rok Koguta
Rok kohouta
Tereza Boučková
Przyczynek do historii radości
Příspěvek k dějinám radosti
Radka Denemarková
Którędy szedł anioł
Kudy šel anděl
Jan Balabán
Pianka od Chińczyka
Číňanova pěna a další prózy
Vladimír Binar

Název Autor Rok Nakladatelství Ocenění
Wady snu (Spací vady) Radka Denemarková 2019 Książkowe Klimaty
Kobold (Kobold) Radka Denemarková 2019 Książkowe Klimaty
Corvina, czyli Książka o krukach (Korvína čili Kniha o havranech) Petr Rákos 2019 Wydawnictwo Amaltea
Guwernantka (Guvernantka) Vladimír Macura 2018 Wydawnictwo Amaltea
Rok Koguta (Rok kohouta) Tereza Boučková 2017 Afera
Przyczynek do historii radości (Příspěvek k dějinám radosti) Radka Denemarková 2017 Amaltea
Którędy szedł anioł (Kudy šel anděl) Jan Balabán 2015 Wydawnictwo Afera
Pianka od Chińczyka (Číňanova pěna a další prózy) Vladimír Binar 2015 Atut