Ondřej Cikán

Narodil se v roce 1985 v Praze, od roku 1991 žije ve Vídni. Je dvojjazyčný spisovatel, překladatel ze starořečtiny a obousměrně mezi češtinou a němčinou. Společně s Antonínem Šilarem režíroval česko-rakouský film Menandros & Thaïs (www.menandros.cz) podle vlastní románové předlohy. V roce 2018 založil nakladatelství Kētos, zaměřené na poetické překlady z češtiny do němčiny a působící jak v německojazyčných zemích, tak i v ČR (www.ketos.at). Do němčiny přeložil mj. Máchův Máj (2012 a 2020), Váchalův Krvavý román (2019) a Březinovy Tajemné dálky (2019). Do češtiny přeložil Rilkovu Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilkeho (2019) a společně s Markétou Kulhánkovou byzantský epos Digenis Akritis (2018). V roce 2020 vyjde jeho první česká básnická sbírka Nejsladší potrava.

Jazyk
Němčina
Spät gegen Morgen
Pozdě k ránu
Karel Hlaváček
Jakoby - Als ob
Jakoby – Als ob
Jiří H. Krchovský
Trautes Heim
Útulný domov
Ondřej Hložek
Valerie und die Woche der Wunder
Valérie a týden divů
Vitězslav Nezval
Das eiserne Hemd
Železná košile
Zuzana Lazarová
Mumie auf Reisen
Mumie na cestách
Jiří H. Krchovský

Název Autor Rok Nakladatelství Ocenění
Spät gegen Morgen (Pozdě k ránu) Karel Hlaváček 2021 Kētos
Jakoby – Als ob (Jakoby – Als ob) Jiří H. Krchovský 2020 Kētos
Trautes Heim (Útulný domov) Ondřej Hložek 2020 Kētos
Mumie auf Reisen / Mumie na cestách: Ein Epos und weitere Gedichte / Epos a další básně (Mumie na cestách / Mumie auf Reisen) Jiří H. Krchovský 2018 Kētos
Valerie und die Woche der Wunder (Valérie a týden divů) Vitězslav Nezval 2018 Kētos
Das eiserne Hemd (Železná košile) Zuzana Lazarová 2018 Kētos
Mumie auf Reisen (Mumie na cestách) Jiří H. Krchovský 2018 Kētos