Patricia Gonzalo de Jesús

Vystudovala slavistiku se zaměřením na český a slovenský jazyk a literaturu na Universidad Complutense v Madridu, část studia absolvovala na Univerzitě Komenského v Bratislavě, Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře a na Karlově Univerzitě v Praze. Pracuje jako překladatelka z češtiny, slovenštiny, ruštiny a angličtiny. Na kontě má překlady z díla Karla Čapka, Ladislava Klímy, Jiřího Kratochvila, Arnošta Lustiga či Oty Pavla. Podílela se na překladu básní (do španělštiny) do Antologie současné české poezie
(2013), která obsahuje výběr z tvorby autorů jako Karel Šiktanc, Petr Král, Ivan Wernisch, Ivan M. Jirous, Jiří H. Krchovský, Petr Borkovec, Marie Šťastná aj. V roce 2016 vydala sbírku básní pod názvem Raíces aéreas.

Jazyk
Španělština
Augustin Zimmerman
Augustin Zimmerman
Zuzana Kultánová
La fatiga de los materiales
Únava materiálu
Marek Šindelka
Cómo se hace un museo
Jak se dělá galerie
ONDŘEJ CHROBÁK, ROSTISLAV KORYČÁNEK,, MARTIN VANĚK, DAVID BÖHM
Teoría de la extrañeza
Teorie podivnosti
Pavla Horáková
En mitad de la noche un canto
Uprostřed nocí zpěv
Jiří Kratochvil

Název Autor Rok Nakladatelství Ocenění
Augustin Zimmerman (Augustin Zimmerman) Zuzana Kultánová 2022 La Navaja
La fatiga de los materiales (Únava materiálu) Marek Šindelka 2021 Báltica Editorial
Cómo se hace un museo (Jak se dělá galerie) ONDŘEJ CHROBÁK, ROSTISLAV KORYČÁNEK, 2020 Nórdica Libros
Teoría de la extrañeza (Teorie podivnosti) Pavla Horáková 2020 Reino de Cordelia
En mitad de la noche un canto (Uprostřed nocí zpěv) Jiří Kratochvil 2010 Impedimenta