Peter Deutschmann

Slavista. Mezi lety 1987-1994 studoval slavistiku a germanistiku na univerzitě v Grazu. V rámci studia pobýval v Rusku, České republice a Polsku. Publikoval řadu studií o ruské a české literatuře a kultuře, ale i studie týkající se literární teorie. Od roku 2013 působí jako profesor na univerzitě v Salzburku.