Rajendra A. Chitnis

Vede bohemistiku na Oxfordské univerzitě. Od roku 1999 do roku 2019 přednášel bohemistiku a rusistiku na Bristolské univerzitě. Je autorem monografie o české, ruské a slovenské literatuře, psané v období po pádu komunismu (2005) a o díle Vladislava Vančury (2007) a hlavním editorem knihy o překladu literatur menších evropských národů (2020). Publikoval i řadu studií o české literatuře 20. a 21. století a pravidelně přispívá doslovy k překladům české literatury do angličtiny. Nyní se zabývá tématikou venkova v meziválečné české literatuře. Bakalářské studium absolvoval na univerzitě v Sheffieldu, magisterské a doktorandské na School of Slavonic and East European Studies, University College London.

Jazyk
Angličtina