Reinhard Ibler

prof. dr. Reinhard Ibler (1952 v Ambergu), slavista, literární vědec. Vystudoval slavistiku (bohemistiky, rusistiky, jihoslovanské filologie) v Řezně a na Karlově univerzitě v Praze (1978/79). V letech 1984–1994 působil jako odborný asistent na Institutu slavistiky Řezenské univerzity, kde se r. 1993 habilitoval. Mezi lety 1994 a 1999 působil jako profesor pro slovanskou filologii (literární věda) na univerzitě v Magdeburgu, v letech 1999 – 2006 ve stejném oboru na univerzitě v Marburgu; od r. 2006 na univerzitě v Giessenu. Věnuje se různým problémům literární cyklizace v slovanských literaturách, otázkám žánrové typologie (mj. komedie, balada, elegie, sonet), literární evoluce, literární teorie (především český strukturalismus), literatury o holokaustu. Napsal bohemistické práce mj. o K. H. Máchovi, J. Jungmannovi, B. Němcové, K. J. Erbenovi, K. Hlaváčkovi, K. Tomanovi, R. Weinerovi, K. Čapkovi, J. Seifertovi, J. Borovi, V. Fischlovi, V. Havlovi, M. Kunderovi, J. Škvoreckém, A. Goldflamovi ad.