Urs Heftrich

Profesor slovanské literární vědy na univerzitě v Heidelbergu (*1961). Je autorem monografií o O. Březinovi, o recepci Nietzscheho v Čechách (česky), o N. Gogolovi a o nacistické genocidě českých a slovenských Romů (česky), spolueditorem česko-německých Sebraných spisů V. Holana (od r. 2003), německé antologie české poezie posledních sedmi desetiletí (2006) a nového překladu prózy I. Babela (2014). Z české poezie přeložil do němčiny Zahradníčkovy Jeřáby (antologie, 2001), šest sbírek V. Holana (2005-2012), Básně z koncentračního tábora J. Čapka (antologie, 2016) a četné jiné autory (mj. J. Ortena, Z. Hejdu, J. H. Krchovského, P. Hrušku, O. Hanuse). Pravidelně píše o slovanských literaturách pro Frankfurter Allgemeine Zeitung a Neue Zürcher Zeitung. Za svoje překlady získal titul překladatele měsíce v říjnu 2014 (Transstar Evropa), Medaili Karla Čapka (2016) a cenu Premia Bohemica (2017).