Veronika Heé

Bohemistka, překladatelka (1946). V letech 1964-1970 vystudovala obory angličtina-čeština-maďarština na budapešťské Univerzitě Eötvös Loránd. R. 1969 nastoupila do práce na slovanské katedře téže univerzity jako knihovnice a externistka vyučující český jazyk i literaturu. R. 1974 získala titul PhDr. po obhajobě disertační práce Lyrično a epično v povídkách Karla Čapka a v témž roce se stala řádnou vyučující. Učila hlavně starší českou literaturu od počátků až do konce 19. století, od r. 2003 i moderní českou literaturu, dále teorii literatury a překladatelství. Ph.D. získala r. 1996. V letech 1983-2006 působila jako odborná asistentka, od r. 2006-2012 jako docentka. V letech 2003-2012 byla vedoucí oboru. V letech 1977-1979 působila jako lektorka maďarštiny na Karlově univerzitě v Praze. Je spoluautorkou několika pro Maďary nepostradatelných učebnic a příruček. Na téměř tisícistranových Dějinách české literatury pracovala se svou kolegyní Hankovou skoro deset let.

Email
hee.veronika@btk.elte.hu
Jazyk
Maďarština