Veronika Novoselova

Bohemistka, překladatelka, tlumočnice (nar. v Moskvě). Absolvovala Moskevskou státní univerzitu M. V. Lomonosova (Filologická fakulta, katedra slovanské filologie), obor slovanská filologie, kde se kvalifikovala jako slavistka. Ukončila doktorské studium na Ústavu slavistiky a balkanistiky Ruské akademie věd v oboru literární věda, specializace současná česká literatura. Působí jako vysokoškolský pedagog českého jazyka a slovanské literatury. Jako lektorka českého a ruského jazyka působila na Karlově univerzitě v Praze a Masarykově univerzitě v Brně. Je členkou Komory soudních tlumočníků ČR. Odborně pracovala na grantových projektech Univerzity Karlovy, podílela se na metodice výuky českého jazyka pro cizince. Lektorovala, recenzovala, adaptovala a přeložila do ruštiny množství učebnic češtiny. Je autorkou řady literárněvědných, jazykovědných a analytických článků a odborných publikací. V současné době žije a pracuje v Praze.

Email
novoselova@seznam.cz
Jazyk
Ruština