Agosto Foundation

Nadace nabízí rezidenční pobyty pro tvůrce všech oborů, tj. včetně literatury (prozaici, dramatikové a básníci). Autorům jsou poskytnuty: prostor pro tvorbu, ubytování, strava a cestovné.