Kreativní Evropa – dílčí program Kultura

Grant v rámci programu Kreativní Evropa je určen na financování překladů, přičemž projekt musí zahrnovat překlad a vydání 3−10 publikací. Žádosti podávají čeští nakladatelé. Financování ze strany EU nesmí překročit 100 000 eur a zároveň nesmí činit více než 50 % celkových nákladů. Žádosti jsou vyhodnocovány v Bruselu.