Mezinárodní visegrádský fond

Mezinárodní visegrádský fond (IVF) vznikl v roce 2000 za účelem podpory mezinárodní spolupráce v oblasti kultury v rámci zemí Visegrádské skupiny (V4: Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko). Fond financuje Visegrádský program rezidenčních pobytů pro literáty (VLRP), který nabízí šestitýdenní (květen až červen) a tříměsíční (září až listopad) rezidenční pobyty pro autory, překladatele, publicisty, editory ad. Každoročně se uděluje 32 stipendií, uzávěrka je 30. listopadu. Hlavním organizátorem je Vila Decius (Krakov), partnery jsou Literární informační centrum (Bratislava), Petöfiho literární muzeum (Budapešť) a za českou stranu Institut umění – Divadelní ústav (Praha).