Nadační fond Miroslava Šaška

Nadační fond Miroslava Šaška si klade za cíle rozvoj duchovních hodnot v návaznosti na dílo a odkaz Miroslava Šaška, a to konkrétně: (a) podpora vydávání knih a jiných děl Miroslava Šaška (1916−1980) v České republice a zahraničí, podpora vydávání jiných kvalitních knih pro děti a mládež v České republice a v zahraničí; (b) podpora a organizování kulturně sociálních aktivit; (c) podpora a pořádání stáží, seminářů, dílen a workshopů; (d) podpora a pořádání výstav; (e) podpora a účast na vydavatelské a nakladatelské činnosti; (f) podpora a účast na mimoškolní výchově a vzdělání.