Nederlands Fonds voor Midden- en Oosteuropese Boekprojecten (CEEBP)

Fond pro podporu středo- a východoevropských knižních projektů byl založen v Amsterdamu v r. 1992. Jeho cílem je podpora volného přeshraničního toku informací a myšlenek. Za tímto účelem fond poskytuje překladatelské granty nakladatelům (překlady do jazyků regionu a překlady mezi těmito jazyky) a napomáhá sdružením nakladatelů a knihkupců zvyšovat své know-how (poskytuje kontakty, školení…).