Uděluje se autorovi k ohodnocení významného původního literárního díla vydaného v českém jazyce v daném roce nebo v roce předcházejícím. Státní cenu lze udělit rovněž k ohodnocení dosavadní literární tvorby.
Vybrané vítězné knihy
Citlivý člověk
Jáchym Topol
 2017 Státní cena za literaturu
Vlastizrady
Petr Král
 2016 Státní cena za literaturu
Darmata
Petr Hruška
 2013 Státní cena za literaturu
Vyvolávání
Daniela Hodrová
 2011 Státní cena za literaturu
Na krásné modré Dřevnici
Antonín Bajaja
 2010 Státní cena za literaturu
Hodiny klavíru
Ludvík Vaculík
 2008 Státní cena za literaturu
Slečno, ras přichází
Edgar Dutka
 2005 Státní cena za literaturu
Šarlat
Karel Šiktanc
 2000 Státní cena za literaturu