Jan Němec

Možnosti milostného románu

Překl. Khalid El Biltagi
أشكال الرواية العاطفية
أشكال الرواية العاطفية
Al-Turjman, 2021
Jazyk: Arabština
Žánr: Beletrie
Autorská práva v zahraničí
Dana Blatná Literární agentura
W: http://www.dbagency.cz
E: blatna@dbagency.cz
Kontakty
E: nemec@hostbrno.cz

Román o jedné lásce, napsaný z trosek partnerského vztahu a revidující možnosti milostné prózy.

V novém románu se Jan Němec věnuje vzniku, průběhu a rozpadu šestiletého milostného vztahu, toho vlastního. Přitom se ale čtenáři současně dostane průletu dějinami světové literatury, ukázek narativních triků a postupů, aluzí na ikonická prozaická díla, úryvků z dopisů či tiskových zpráv. Kniha vzniklá z potřeby odhalit příčinu konce jednoho vztahu ukazuje, jak se může vztahová smrt přelít ve zrod románu v jakési sebezáchovné literární reinkarnaci. Intimní román, v němž se autor, vypravěč i ústřední figura slévají do jedné, a porušují tak všechna vyprávěcí pravidla, je tak současně prozaickým experimentem.

Informace o českém vydání

Možnosti milostného románu

Jazyk: Arabština
Název: أشكال الرواية العاطفية
Místo: Egypt
Nakladatelství: Al-Turjman
Rok: 2021
Žánr: Beletrie
Autorská práva v zahraničí
Dana Blatná Literární agentura