Karel Šebek

Třikrát nula

Překl. Antonio Parente
3 x nulla
3 x nulla
Mimesis edizioni, 2015
Jazyk: Italština
Žánr: Poezie

Italské vydání básní surrealistického básníka Karla Šebka. Básně do antologie vybral a úvod napsal Petr Král.

Karel Šebek (* 3. dubna 1941 Jilemnice, od 11. dubna 1995 nezvěstný) byl český surrealistický básník a výtvarník. Šebkovy básně otiskovaly Analogon, Literární noviny, Tvar, Orientace, Host, Vokno, Doutník, samizdatový sborník Korun a další tiskoviny. Šebkovy básně z 60. let jsou poznamenány vlivem Zbyňka Havlíčka a Milana Nápravníka. V dalších letech se postupně – ve shodě s básníky pražské surrealistické skupiny – rozešel s Effenbergrovým konceptem tzv. „objektivní poezie“, vymanil se z literární stylizace a nalezl vlastní poetiku oscilující mezi lyrismem a černým humorem. Jejím základem je deníkový záznam, pseudopopis nejběžnějších věcí a stavů, který je však neustále atakován snovou imaginací a iracionalitou, rozvracející pevný řád dějů i předmětů. Poezie se pro Šebka stává činem terapeutickým a očistným; zcela zřetelně z jeho textů vystupuje téma úzkosti ve vztahu ke světu i sobě samému. Výrazem úzkosti jsou rovněž vyhraněná ironie a sarkasmus, jejichž prostřednictvím však směřuje i k destrukci sebe sama, k pohrdání sebou a popření jakýchkoli pozitivních hodnot. Třebaže sarkasmu není ušetřen ani vztah k milované bytosti, tento cit představuje básníkovi částečné útočiště. V textech z 90. let přerůstá Šebkův antiiluzivní vztah ke světu do podoby kategorického záporu. Původně všeprostupující bytostné „já“ se schizofrenně rozpadá do mnoha subjektů, staví se proti jednotě s vnější realitou, ale i sama se sebou, a jediný způsob vyjádření nachází v sebedestruktivním pohrdavém gestu a ve varovné negaci všeho: „svět bude schizofrenní nebo nebude vůbec“.

Více o knize v italštině na stránce nakladatele zde.

Jazyk: Italština
Název: 3 x nulla
Místo: Udine (Itálie)
Nakladatelství: Mimesis edizioni
Rok: 2015
Žánr: Poezie