Eugen Brikcius, Petr Král, Zdeněk Merta

A byli jsme...

A byli jsme...
Retro Gallery, 2015, 163 str.
Jazyk: Čeština
Žánr: Antologie, Literární věda, Slovník
Kontakty
E: eugen.brikcius@chello.at

Fotografická publikace na více jak 420 dílech představuje ve formě dvojportrétu tváře známých i opomíjených osobností české kulturní scény, které autor zachycoval soustavně po dvě desetiletí 1992 – 2012. Na rozdíl od aranžované ateliérové fotografie, která se v duchu moderní psychologie noří na rozličné způsoby do nitra jednotlivého člověka, byly dvojice protagonistů Zdeňkem Mertou zaskočeny na rozdílných místech a v různých situacích, docházelo tak k přímé konfrontaci jejich vztahu, o jehož intenzitě a vnější podobě neměli jednotliví protagonisté často tušení.

Publikaci doprovází texty básníků Eugena Brikciuse a Petra Krále.

Jazyk: Čeština
Místo: Praha
Nakladatelství: Retro Gallery
Rok: 2015
Počet stran: 163
Žánr: Antologie, Literární věda, Slovník