Eugen Brikcius

A tělo se stalo slovem

A tělo se stalo slovem
Větrné mlýny, 2013, 984 str.
Jazyk: Čeština
Žánr: Esej, Poezie, Próza
ISBN: 9788074430572
Ocenění
 2015 Cena Jaroslava Seiferta
Kontakty
E: eugen.brikcius@chello.at

Soubor obsahuje kompletní autorovo slovesné dílo v poezii, próze, jeho studie a eseje věnované výtvarnému umění, literatuře, kultuře i fenoménům mystifikace či gurmetství a rovněž scénáře psané pro televizi a rozhlas.

Texty, vznikající od 60. let minulého století po současnost, jsou děleny do oddílů podle žánrů a zahrnují jak věci, které již byly vydány knižně po roce 1989, tak práce otištěné posud jen časopisecky, v různých katalozích, monografiích, sbornících a bibliofilských publikacích i texty ještě nezveřejněné.

V Brikciově sebraném spise tedy jsou jednak aktualizovány autorovy dnes už špatně dostupné tituly Vyložení umělci (1991), Sebraný spis (1992) nebo Útěcha z mystifikace (1995) a připomenuty v novém kontextu jeho ceněné knihy prózy a poezie (Spanilá jízda a jiné krásné prózy, 2003; Sny Eugena Brikciuse, 2002; Eugeniální verše, 2000; aj.), jednak prvně uvedeny na světlo četné texty dosud neznámé.

Komplexní literární obraz Eugena Brikciuse, specifické a nepominutelné postavy české kultury posledního půlstoletí, doprovází zevrubná úvodní studie Viktora Šlajchrta. Editorem knihy je Radim Kopáč.

 

(Větrné mlýny)

 

Recenze

Eugen Brikcius a tisíc stran mystifikace, latiny i košilaté poezie (iDNES.cz, Ondřej Bezr, 7. 1. 2014)

A tělo se stalo slovem. Eugenius Brikcius vydal sebrané spisy (ČT24, 8. 1. 2014)

 

Video

Měsíc autorského čtení 2013: Brikciovo tělo Brikciovým slovem (Youtube, 11. 7. 2013)

 

Vybrané vydané překlady (1)

Und das Fleisch ward Wort Němčina

Jazyk: Čeština
Místo: Brno
Nakladatelství: Větrné mlýny
Rok: 2013
Počet stran: 984
Žánr: Esej, Poezie, Próza
Ocenění
 2015 Cena Jaroslava Seiferta