Milan Exner

Afekt, sen a skutečnost v díle F. M. Dostojevského

Afekt, sen a skutečnost v díle F. M. Dostojevského
Bor, 2013, 701 str.
Jazyk: Čeština
Žánr: Monografie
ISBN: 9788087607152
Kontakty
W: http://www.milanexner.cz
E: milan.exner@tul.cz

Knihu, jež do jisté míry navazuje na předchozí autorovu monografii Struktura symbolična v pohledu psychoanalytické literární vědy (2009), lze považovat za mezioborové dílo, které se nejen zabývá analýzou symbolů v díle F. M. Dostojevského, ale je významným přínosem k poznání symbolu v literární teorii. V zásadě strukturalistický přístup vychází rovněž z freudovské a zčásti i lacanovské psychoanalýzy a inspiruje se teorií symbolu a diskursu. Podává úplnou interpretaci kompletního díla F. M. Dostojevského, včetně jeho publicistiky a korespondence.

Jazyk: Čeština
Místo: Liberec
Nakladatelství: Bor
Rok: 2013
Počet stran: 701
Žánr: Monografie