Jáchym Topol

Kloktat dehet

Překl. Laura Angeloni
Artisti e animali del Circo socialista
Artisti e animali del Circo socialista
Giulio Einaudi editore, 2011, 336 str.
Jazyk: Italština
Žánr: Próza
Autorská práva v zahraničí
Pluh
W: http://www.pluh.org
E: info@pluh.org
Kontakty
E: jatop@volny.cz
Granty

Topol v románu (česky Torst, 2005) účtuje s traumatem osmašedesátého roku metodou brutální grotesky, která vyústí v rozpoutání třetí světové války v české kotlině. Jeho hrdinům chybí heroismus, o to víc oplývají malicherností, rasismem a nedostatkem vyšších ideálů. Prostřednictvím dětského vypravěče jsou zde zachyceny mezilidské vztahy bez jakéhokoli soucitu. Sledujeme pokřivené vlastenectví s mnoha neblahými vedlejšími dopady. Autora zajímá ponížené dětství, sourozenecká oddanost a válka v jakékoli podobě. Zobrazuje lidi jako hračky někoho jiného, aniž by přitom tušili, že jsou nástrojem k dosažení cizích cílů. K absurdnímu vyznění příběhu přispívá „socialistický cirkus“ jako zdroj nejneuvěřitelnějších příhod a vztahů, zčásti fantazijních. Román je karikaturou válečného hrdinství a hrdinů, převrácením vžité interpretace těchto hodnot, o nichž se nikde veřejně nepochybuje, ačkoli ve skutečnosti v sobě skrývají temné jádro.

 

Anotace italsky

Informace o českém vydání

Kloktat dehet

Další vybrané překlady (6)

Zirkuszone Němčina

Gárgaras con alquitrán Španělština

Strefa cyrkowa Polština

Å gurgle tjære Norština

Zone cirque Francouzština

Gargling with Tar Angličtina

Jazyk: Italština
Název: Artisti e animali del Circo socialista
Místo: Torino, Italy
Nakladatelství: Giulio Einaudi editore
Rok: 2011
Počet stran: 336
Žánr: Próza
Autorská práva v zahraničí
Pluh
Granty