Antonín Bajaja

Na krásné modré Dřevnici

Překl. David Short
Burying the Season
Burying the Season
Jantar Publishing, 2016, 448 str.
Jazyk: Angličtina
Žánr: Beletrie
ISBN: 9780993377372
Autorská práva v zahraničí
Dana Blatná Literární agentura
W: http://www.dbagency.cz
E: blatna@dbagency.cz
Kontakty
E: a.bajaja@tiscali.cz
Granty
Goodreads hodnocení
76.6% (Hodnotilo 54 uživatelů)

Konec starých časů ve Zlíně. Nebo také moravský Amarcord.

Vzpomínání na dětství těsně po válce, kdy Zlíňané vítali osvoboditele chlebem a solí, na fotbalovém hřišti se konala veselice s popravou „gestapáka“ a kdekdo z „buržoustů“ věřil v návrat masarykovské republiky a baťovské prosperity.

To dětství mohlo být i šťastné, kdyby nespadla železná opona, Zlín se nestal Gottwaldovem a soudruzi nelikvidovali třídního nepřítele. Tak došlo nejen na rodinu autora, ale i na jejich přátele, tzv. reakcionáře, kteří přicházeli o majetek, postavení i svobodu. A právě postupný rozpad všeho dřívějšího a vyhasínání naděje na převrat — to je leitmotiv Bajajovy knihy. I když se ale životy rodičů a prarodičů hroutily, dětský svět se vznášel vysoko nad starostmi dospělých — až do okamžiku, kdy také jejich životy zasáhly „velké“ dějiny a z propletence „pravdolží“ se vyklubaly úzkosti a noční můry.

Kniha je stylizována jako výběr z dopisů sestře Janě (Jeanne), s níž autor ono slibné dětství prožíval. Texty, které do krásné modré Dřevnice vložil, občas připomenou tragikomické papírové loďky. Začaly vznikat v šedesátých letech minulého století a původně nebyly určeny k publikaci.

Více o knize v angličtině na stránkách nakladatele zde.

Informace o českém vydání

Na krásné modré Dřevnici

Další vybrané překlady (1)

Nad piękną modrą Dřevnicą Polština

Jazyk: Angličtina
Název: Burying the Season
Místo: London, UK
Nakladatelství: Jantar Publishing
Rok: 2016
Počet stran: 448
Žánr: Beletrie
Autorská práva v zahraničí
Dana Blatná Literární agentura
Granty