Patrik Ouředník

Ad acta

Překl. Alex Zucker
Case Closed
Case Closed
Dalkey Archive Press, 2010, 124 str.
Jazyk: Angličtina
Žánr: Próza
Autorská práva v zahraničí
Pluh
W: http://www.pluh.org
E: info@pluh.org
Kontakty
W: http://nllg.free.fr/
E: po.nlg@laposte.net